WIE IS JOHAN

Johan is jurist van opleiding. Hij geeft dus ook juridisch advies, maar hij zoekt een oplossing voor uw probleem door overleg met de bevoegde instanties, eerder dan te procederen: dat is goedkoper én sneller.

Johan heeft een lange ervaring met beleid en administratie: zo was hij o.m. 24 jaar Burgemeester van Bilzen en was hij driemaal Minister in de Vlaamse Regering, o.m. van Openbare Werken, Verkeer, Monumenten en Landschappen, Binnenlandse Aangelegenheden en Buitenlandse Handel.

Van 2009 tot 2014 was Johan Voorzitter van de parlementaire commissie Versnelling van belangrijke Investeringsprojecten en lag hij mee aan de basis van de nieuwe decreten “Omgevingsvergunning” en “Complexe Investeringsprojecten”. De doelstelling van beide decreten is om maatschappelijk belangrijke projecten versneld én met groter draagvlak vergund te krijgen. Dat werk wil hij nu – als consultant – verderzetten.