05/12/2014

NIEUWE UITDAGING

Van 2009 tot 2014 was Johan voorzitter van de parlementaire commissie Versnelling van belangrijke Investeringsprojecten en lag hij mee aan de basis van de nieuwe decreten “Omgevingsvergunning” en “Complexe Investeringsprojecten”.

lees meer